Fysico-chemische behandeling van oppervlaktewater - papierindustrie

U bent hier

Een klant in de papierindustrie wenste de efficiëntie en betrouwbaarheid van zijn bestaande behandelingssysteem voor oppervlaktewater naar productiekwaliteit, te verbeteren. Novotec heeft het bestaande bezinksysteem vervangen door een installatie op basis van fysico-chemische behandeling, die 250 m³/h kan verwerken. De installatie bestaat uit een grote roerflocculator met gravi-taire voeding naar een lamellenseparator. De benodigde coagulant wordt gedoseerd via een doseerkast, terwijl een automatische polyunit de nodige flocculantdosering verzorgt. De inkomende en uitgaande waterkwaliteit wordt bewaakte via inline turbiditeitsmetingen.

Als finale polishingtechniek, wordt na de lamellenscheider een zandfiltratie-installatie ingezet. De installatie voorzien van een continu zandbed wascyclus, elimineert de laatste zwevende deeltjes.

De volledig geautomatiseerde installatie, inclusief inline-metingen, pneumatische kleppen, pompen, enz. stelt de klant in staat om de waterstroom in elke gewenste richting te sturen en daarbij behandelingstappen te gebruiken of te by-passen - in functie van de inkomende waterkwaliteit.