Projecten

U bent hier

België

Een klant actief in de productie van bakkerijproducten had een oplossing nodig om de pH-waarde van zijn afvalwater binnen de grenzen van hun lozingsvergunning te houden.

Novotec installeerde een pompput met debietregeling en -meting, roerflocculator met pH-meting, doseerkast en...

België

Novotec heeft een voorbehandelingssysteem geleverd en geïnstalleerd voor de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie van een bottelarij. Het platenpakket van de unit heeft een geprojecteerd oppervlak van 60 m² en behandelt tot 30 m³/u. De uitdaging in dit project was het feit dat de afscheider...

Tsjechië

Voor een project in Tsjechië in een raffinaderij, leverde Novotec een flotatieunit, polymeerunit en Squeez-R unit. Voor de specifieke toepassing in de olie industrie, ontwierp Novotec een volledig gesloten flotatie die stikstofgas gebruikt in plaats van perslucht, om verzadigd water aan te maken...

Een volwaardige fysico-chemische waterzuivering bouwen met een minimale voetafdruk. Novotec nam deze uitdaging aan en leverde een super compacte unit, gebouwd in twee etages. De installatie bestaat uit een roerflocculator op een bordes, gemonteerd boven een flotatie met platenpakket. Het...

België

Een klant in de papierindustrie wenste de efficiëntie en betrouwbaarheid van zijn bestaande behandelingssysteem voor oppervlaktewater naar productiekwaliteit, te verbeteren. Novotec heeft het bestaande bezinksysteem vervangen door een installatie op basis van fysico-chemische behandeling, die...

België

Onze klant actief in de aardappelindustrie stond voor de uitdaging om twee verouderde lamellenafscheiders te vervangen en het hoofd te bieden aan de toename van zijn afvalwaterdebiet als gevolg van een hogere productiecapaciteit. Novotec heeft een nieuwe lamellenafscheider gebouwd die in staat...

België

Novotec ontwikkelde en produceerde een volledig automatisch batch doseerstation voor een klant die actief is in de productie van bouwmaterialen. Met dit doseerstation kan de operator een vaste hoeveelheid mierenzuur in een procesreactor injecteren. Door simpelweg op de startknop te drukken,...

België

Na een succesvolle test met onze huurlamellenscheider leverde Novotec een NLS CC 10-0,5 lamellenseparator aan een Belgische brouwerij.

De unit zal worden gebruikt als een beschermende maatregel op het effluent van een anaëroob behandelingssysteem. De installatie scheidt alle bioslib af...

squeezr container
België

Novotec heeft een nieuwe mobiele, slibontwateringsunit in containerversie uitgebracht - gebaseerd op onze innovatieve Squeez-R technologie.

De unit is in staat tot 884 kg DS / h te behandelen bij inkomend slibstroom met drogestofgehalte van 3%.

Met het plug and play-systeem kan...

flotation
België

Novotec bouwde een anaërobe bio-slibafscheiding voor een klant in de Belgische aardappelindustrie.

De eenheid bestaat uit een pompput, koeltoren, roerflocculator met polymeer aanmaakunit en een DAF flotatie. De gehele installatie kan tot 150 m³ / h behandelen.

Door het...