Physical-Chemical Treatment

U bent hier

België

Een klant actief in de productie van bakkerijproducten had een oplossing nodig om de pH-waarde van zijn afvalwater binnen de grenzen van hun lozingsvergunning te houden.

Novotec installeerde een pompput met debietregeling en -meting, roerflocculator met pH-meting, doseerkast en...

Tsjechië

Voor een project in Tsjechië in een raffinaderij, leverde Novotec een flotatieunit, polymeerunit en Squeez-R unit. Voor de specifieke toepassing in de olie industrie, ontwierp Novotec een volledig gesloten flotatie die stikstofgas gebruikt in plaats van perslucht, om verzadigd water aan te maken...

Czech Republic

For a project in the Czech Republic in a refinery, Novotec supplied a flotation unit, polymer unit and Squeez-R unit. For the specific application in the oil industry, Novotec designed a completely closed flotation that uses nitrogen gas instead of compressed air to make saturated water. The...

Belgium

Building a fully-fledged physical-chemical water treatment plant with a minimal footprint. Novotec took up this challenge and delivered a super compact unit. The installation consists of a stirring flocculator on a platform, mounted above a flotation with plate package. The flotation sludge is...

België

Een klant in de papierindustrie wenste de efficiëntie en betrouwbaarheid van zijn bestaande behandelingssysteem voor oppervlaktewater naar productiekwaliteit, te verbeteren. Novotec heeft het bestaande bezinksysteem vervangen door een installatie op basis van fysico-chemische behandeling, die...

België

Novotec ontwikkelde en produceerde een volledig automatisch batch doseerstation voor een klant die actief is in de productie van bouwmaterialen. Met dit doseerstation kan de operator een vaste hoeveelheid mierenzuur in een procesreactor injecteren. Door simpelweg op de startknop te drukken,...

flotation
België

Novotec bouwde een anaërobe bio-slibafscheiding voor een klant in de Belgische aardappelindustrie.

De eenheid bestaat uit een pompput, koeltoren, roerflocculator met polymeer aanmaakunit en een DAF flotatie. De gehele installatie kan tot 150 m³ / h behandelen.

Door het...