Pre-Treatment

U bent hier

België

Novotec heeft een voorbehandelingssysteem geleverd en geïnstalleerd voor de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie van een bottelarij. Het platenpakket van de unit heeft een geprojecteerd oppervlak van 60 m² en behandelt tot 30 m³/u. De uitdaging in dit project was het feit dat de afscheider...

Belgium

Novotec delivered and installed a pretreatment system for the existing waste water treatment unit of a bottling plant. The plate package of the unit has a projected surface of 60 m² and treats up to 30 m³/h. The challenge in this project was the fact that the separator had to be installed at a...

België

Onze klant actief in de aardappelindustrie stond voor de uitdaging om twee verouderde lamellenafscheiders te vervangen en het hoofd te bieden aan de toename van zijn afvalwaterdebiet als gevolg van een hogere productiecapaciteit. Novotec heeft een nieuwe lamellenafscheider gebouwd die in staat...

België

Na een succesvolle test met onze huurlamellenscheider leverde Novotec een NLS CC 10-0,5 lamellenseparator aan een Belgische brouwerij.

De unit zal worden gebruikt als een beschermende maatregel op het effluent van een anaëroob behandelingssysteem. De installatie scheidt alle bioslib af...