SBR reactor (Sequencing Batch)

U bent hier

SBR

SBR reactor (Sequencing Batch)

Functie

De SBR-reactoren van Novotec bieden een hoog behandelrendement in combinatie met een gereduceerde footprint. Klassieke continue afvalwaterzuiveringsinstallaties bestaan ​​uit een voorbehandelingsinstallatie, een biologische reactor en een nabezinker. Het SBR-systeem combineert de laatste twee stappen in één tank. Door batchgewijs te werken, kan het afvalwater in deze enkele reactor worden behandeld. De reactor wordt gevuld met een vast volume afvalwater. Vervolgens wordt de reactor belucht - wat zorgt voor een optimale meng- en contacttijd van de biologie met het afvalwater. Wanneer de behandelingscyclus is beëindigd, wordt de beluchting gestopt en bezinkt het biologische slib naar de bodem van de tank. De bovenste schone waterlaag wordt uit de reactor gepompt en het systeem bereidt zich voor op de behandeling van een nieuwe hoeveelheid afvalwater.

Het batchproces maakt een optimale beheersing van de behandelingscyclus mogelijk en zorgt voor een constante effluentkwaliteit. Door de beluchtingscyclus aan te passen, is het mogelijk om stikstof- en fosforverwijdering tijdens de behandelingscyclus op te nemen. Het systeem wordt beschermd tegen inkomende debiet- en belastingfluctuaties door een buffertank in te zetten voor de biologische reactor.

De PLC-sturing met aanvullende apparatuur zoals niveaumeting, zuurstofmeting, troebelheidsmeting, externe blowers, voedings- en slibpompen - zorgen ervoor dat het SBR-behandelingssysteem volledig automatisch functioneert.

Voordelen

  • Batchbehandeling, losgekoppeld van debiet- en belastingfluctuaties
  • Stabiele effluentkwaliteit
  • Gereduceerde oppervlakte-inname
  • ....

Toepassing

Biologische afvalwaterzuivering

Industriële toepassingen: voedings- & drankenindustrie, chemie, textiel, slachthuizen, vis en vlees, zuivel, groentesector, recyclingindustrie, tankreiniging, communale afvalwaterzuivering, ...