Squeez-R

U bent hier

Squeez-R

Slibbehandeling

Functie

De Novotec Squeez-R unit is een uniek slibontwateringssysteem, gebaseerd op een ontwateringsschroef gemonteerd in een zelfreinigende filterbehuizing.

De Squeez-R is in staat om superieure resultaten te bereiken in vergelijking met klassieke ontwateringssystemen. De Squeez-R biedt het perfecte antwoord op uw problemen met slibbeheer.

Omdat de ontwateringsschroef aan lage snelheden draait, is het energieverbruik uitzonderlijk laag. Dit reduceert eveneens de slijtage van de machine, waardoor ook de onderhoudskosten drastisch worden verlaagd in vergelijking met andere ontwateringstechnieken.

Verkrijgbaar als stand-alone unit of in een container-, als plug & play-oplossing.

Voordelen

  • Laag energieverbruik.
  • Weinig onderhoud en operationele kosten.
  • Bereikt een drogestofgehalte van 15 - 70%.
  • Een continu ontwateringssysteem dat 24/7 kan werken.
  • Geschikt voor elk type slib, zelfs olie / vetrijk slib.
  • ....

Toepassing

Biologisch slib, fysisch-chemisch slib, gemengd slib, mest

Industriële toepassingen: voedings- & drankenindustrie, chemie, textiel, slachthuizen, vis en vlees, reiniging van zuiveltanks, drinkwaterproductie, communale waterzuivering, landbouw, baggerslib, ...