Lamellenbezinker

U bent hier

Lamellenbezinker

Functie

Novotec ontwerpt en produceert lamellenafscheiders, aangepast voor de behandeling van een groot aantal soorten afvalwater. Deze units bestaan uit een bezinkingstank met lamellenpakketten. Lamellenseparatoren zijn compacter dan een klassieke bezinker met dezelfde capaciteit. De unit is geschik voor het afscheiden van vaste stoffen met een hogere dichtheid dan water.

Ten gevolge van de laminaire stroming die door het platenpakket ontstaat, scheiden vaste stoffen zich efficiënt af, terwijl er selchte een beperkte footprint nodig is.

De unit heeft geen bewegende delen en werkt uitsluitend volgens het principe van scheiding door de zwaartekracht. De bezinkingsconussen onderaan verzamelen het bezonken slib.. Door middel van pneumatische kleppen wordt het slib uit de slibconussen afgevoerd. Indien het afvalwater zowel bezinkend- als drijvend materiaal bevat, kan de lamellenafscheider worden uitgerust met een optioneel schrapersysteem - hierdoor kan de gevormde drijflaag continu verwijderd worden.

Voordelen

  • Betrouwbare en bewezen techniek
  • Geen bewegende delen
  • Compact ontwerp, in vergelijking met klassieke bezinktanks
  • Laag energieverbruik
  • Onderhoudsvrij
  • Breed scala aan toepassingen
  • ....

Types

NLS-XF - dwarsstroomsysteem

NLS - CF - tegenstroomsysteem

Lamellenpakketten voor bestaande bezkinktanks - ten behoeve van vervanging of verhoging van de capaciteit

Toepassing

Afvalwater met deeltjes met een hogere dichtheid dan water

Industriële toepassingen: communale waterzuivering, landbouw, agro-industrie, recyclagefabrieken, aardappelindustrie, verwijdering van zetmeel, fysisch-chemische slibscheiding, drinkwaterproductie ...