Membraan Bio Reactor (MBR)

U bent hier

MBR

Membraan Bio Reactor (MBR)

Functie

Klassieke afvalwaterbehandelingssystemen passen sedimentatie toe als techniek om biologisch slib af te scheiden van het gezuiverde afvalwater. Fluctuaties in debiet of verstoring van de biologie kunnen slibuitspoeling via het effluent veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de uiteindelijke effluentkwaliteit.

De MBR-reactor van Novotec lost dit probleem voorgoed op. De gebruikte membraaneenheden filtreren het water / slibmengsel op moleculair niveau. De membranen laten het water door, maar houden grotere moleculen zoals slibdeeltjes of gesuspendeerde vaste stoffen tegen. Omdat deze stoffen het membraan gewoonweg niet kunnen passeren, is de effluentkwaliteit op elk moment gegarandeerd.

Nieuwe afvalwaterbehandelingssystemen kunnen met deze techniek worden voorzien, waardoor ze met een veel hogere slibconcentratie kunnen werken. Op deze manier kan het volume van de biologische reactor aanzienlijk worden verminderd. Het resultaat is een hoogwaardig, compact zuiveringssysteem.

Bestaande biologische behandelingsinstallaties kunnen worden uitgerust met een extra membraanreactor om problemen met slibuitspoeling op te lossen, een hogere effluentkwaliteit te garanderen of om bioreactoren met een hogere slibconcentratie te laten werken.

Voordelen

  • Hoge effluentkwaliteit
  • Hoge operationele betrouwbaarheid
  • Laat biologische reactoren lopen bij hogere slibconcentratie
  • Verminderde oppervlakte-eis
  • ....

Toepassing

Biologische afvalwaterzuivering

Industriële toepassingen: voedings- & drankenindustrie, chemie, textiel, slachthuizen, vis en vlees, zuivel, groentesector, recyclingindustrie, tankreiniging, communale afvalwaterzuivering, ...