Moving Bed Bio Reactor (MBBR)

U bent hier

moving bed

Moving Bed Bio Reactor (MBBR)

Functie

De Novotec MBBR-reactor combineert de voordelen van de klassieke actiefslib- en vast-bedbiologie. De reactor is gevuld met zwevende dragermaterialen - chips met een hoog specifiek oppervlak. Deze chips laten toe dat er zich een zeer geconcentreerde microbiologie ontwikkeld, terwijl deze continu in beweging blijft. De voorziene beluchting levert de benodigde zuurstof voor de biologie en mengt tegelijkertijd de inhoud van de reactor.

De beweging van de chips zorgt voor een optimaal contact tussen de biologie en het te behandelen afvalwater. Op het zelfde moment voorkomt het ook een overmatige groei van slib op de chips.

Het ontwerpen van een biologisch behandelingssysteem met behulp van de MBBR-techniek, maakt het mogelijk om het benodigde grondoppervlak van de installatie te verkleinen, doordat er hoge slibconcentraties kunnen worden bereikt. De biologie is gefixeerd op de chips en kan gemakkelijk worden afgescheiden van het behandelde water. Het risico van slibuitstroom uit het systeem is minimaal in vergelijking met klassieke zuiveringsinstallaties.

Net als een vastbed-systeem, kan de MBBR-reactor zich aanpassen aan veranderingen in debiet en vuilvracht van het afvalwater.

Voordelen

  • Past zich aan aan variaties in debiet en vuilvracht van het afvalwater
  • Laat toe biologische reactoren met hoge slibconcentraties te engineeren
  • Gereduceerde oppervlakte-inname
  • ....
     

Toepassing

Biologische afvalwaterzuivering

Industriële toepassingen: voedings- en drankenindustrie, chemie, textiel, slachthuizen, vis en vlees, zuivel, groentesector, recyclingindustrie, tankreiniging, communale afvalwaterzuivering, ...