nl / fr / en / de

Uw partner in waterzuivering

 

NIEUW! 

 

Novotec verdeelt innovatieve NVAS slibontwateringssystemen.

De eerste full scale installatie is opgestart en behandeld tot 90 kg DS/h

Toepassing: biologisch slib brouwerij - België

Droge stof gehalte uitgeworpen slib: 17-18%

 

 

 

Gewapend met een rijke ervaring in het behandelen van verschillende types waterstromen, biedt Novotec NV steeds oplossingen op maat aan. Afhankelijk van de samenstelling van het water worden fysische, fysico-chemische of biologische technieken ingezet, vaak gecombineerd. Bijkomende behandeling van reststromen zoals fysicochemisch of biologisch slib, behoren eveneens tot het gamma.

 

Novotec is veel meer dan louter een productiebedrijf. Samen met de klant ontwerpen de technici van Novotec de meest optimale installatie, construeren de benodigde onderdelen, plaatsen deze on site, volgen de werkzaamheden op, starten de afgewerkte installatie op en kunnen de zuivering blijvend opvolgen. Integratie en optimalisatie van bestaande zuiveringsinfrastructuur is eveneens mogelijk.

 

Daarnaast behoren randproducten als pompputten, debietmetingen, doseertechnieken, opslagtanks en dergelijke eveneens tot het leveringsgamma.

 

Onder onze klanten vindt u ondermeer bedrijven uit de voedingsindustrie, brouwerijen,metaalverwerking, groentenverwerking, afvalverwerking, glasindustrie, …

 

Of het nu gaat om een enkelvoudig onderdeel nodig in uw afvalwaterbehandeling, of een volledige turn-key installatie, Novotec NV stelt u steeds met veel plezier zijn kennis en ervaring ter beschikking om uw project tot een goed einde te brengen.

 

Novotec NV bestaat sinds 2001 en heeft zich met behulp van verschillende partners uitgebouwd tot een gewaardeerd aanspreekpunt voor onze klanten, die op zoek zijn naar een geoptimaliseerde oplossing voor hun afvalwaterproblemen.

 

Niveaumeting -  intelligente compacte sensoren met Hart of Profibus communicatie 

 

 

 

Het gamma aan Pulsar producten wordt steeds uitgebreider en gevarieerder. Nieuw in het gamma zijn de intelligente ultrasone sensoren die communiceren via het Hart of profibus protocol. Niveaumetingen integreren in uw projecten was nooit eenvoudiger.

De sondes worden geprogrammeerd via PC of kalibratieunit en zijn beschikbaar in 3, 6, 10 of 15 m bereik.

 

De geïntegreerde DATEM software zorgt voor een optimale flexibiliteit om de meting ten allen tijde aan te passen aan uw specifiek proces.

 

Pulsarflow - Niet-invasieve debietmeting op leidingen 

 

 

Een nieuw product is de Pulsar Flow sensor. Dit toestel laat toe om het debiet in een leiding te meten, zonder dat de leiding onderbroken moet worden. Via een eenvoudige clip-on verbinding, wordt een ultrasone sensor op de leiding geplaatst. Deze sensor zend een ultrasoon geluidssignaal door de wand van de leiding. Het signaal wordt weerkaatst door fijne deeltjes in suspensie in de vloeistof en via spectrum analyse techniek wordt het returnsignaal omgezet in een debietmeting. 

 

Voordelen: snelle, éénvoudige plaatsing, geen procesonderbreking, precieze meting, uitlezing via 4-20 mA signaal of een optionele meetversterker.

 

Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

Versie 1) diameter leiding 30 tot 350 mm

Versie 2) diameter leiding 30 tot 1.250 mm 

 

 

Vindt ons op:

      

Powered by Seltec CMS & WebDesign